Menu

 

 

In oktober 2010 gaan de Regionale ABR-Kennisbijeenkomsten weer van start. Tijdens deze bijeenkomsten gaat u met vakgenoten uit uw regio in gesprek over actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Het najaarsprogramma biedt interessante en belangrijke thema’s zoals digitalisering, de verandering van analoog naar digitaal werken en substitutie. Tijdens de Regiobijeenkomsten worden deze thema’s vertaald naar uw dagelijkse praktijk. Bovendien bieden de bijeenkomsten de gelegenheid om uitgebreid met uw collega’s uit de regio ervaringen uit te wisselen. 95% van de deelnemers van de voorjaarsrondes waardeerden de bijeenkomsten goed tot zeer goed! Zorg dat u er in het najaar ook bij bent!

Op www.doxis.nl/abr vindt u het programma voor de Regionale ABR-Kennisbijeenkomsten.

Deelnemen aan meerdere Regiobijeenkomsten

Dat kan! Vindt u het thema van andere Regiobijeenkomsten ook interessant? Schrijf u in en haal het maximale uit uw ABR-abonnement! U kunt zich eenvoudig via www.doxis.nl aanmelden. U en uw collega’s zijn van harte welkom! De Regionale ABRKennisbijeenkomsten zijn exclusief voor ABR-leden. Nog geen lid? Kijk voor meer informatie op www.doxis.nl/abr of neem contact op met Commercial Support. E: commercielebinnendienst@doxis.nl. T: 070-317 71 72.

 

Het belang van informatie voor een effectieve organisatie NEN Seminar op 29 oktober 2010, Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Managers zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van organisaties en het behalen van hun doelstellingen. Hierbij hebben zij te maken met belangrijke aspecten zoals de kwaliteit van diensten en producten, zorg voor het milieu en de zorg voor een optimale informatiehuishouding.

Tijdens het seminar op 29 oktober a.s. staat de informatiehuishouding vanuit het managementperspectief centraal. Voor zowel de overheid als voor private ondernemingen is een goede informatiehuishouding essentieel om hun taken adequaat uit te voeren. Goederen en diensten kunnen snel en op tijd worden geleverd en mogelijke aansprakelijkheidsclaims afgeweerd. Bovendien is het een cruciale voorwaarde om verantwoording te kunnen afleggen over het handelen van de organisatie. Een goede informatiehuishouding is alleen effectief wanneer een organisatie duidelijke kaders stelt en afspraken maakt.

 

Managementnorm in de maak

Het feit dat nu voor de informatiehuishouding ook een managementnorm wordt ontwikkeld, onderstreept nog eens het belang van dit aspect. Tijdens dit seminar wordt deze norm nader gepresenteerd en belicht. Daarbij wordt ook het verband gelegd met andere bekende managementnormen, zoals die voor kwaliteit (ISO 9000 serie) en informatiebeveiliging (ISO/ IEC 27000 serie).

(Inter)nationale sprekers

Op het programma staan sprekers van (inter)- nationale allure: Carlota Bustelo Ruesta, Partner Director, Infoarea, Spanje; Judith Ellis, Managing Director, Enterprise Knowledge Pty Ltd, Australië; Martin Berendse, Algemene Rijksarchivaris en Maarten Hillenaar, Directeur Informatiseringsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dagvoorzitter is Eric Ketelaar, emeritus Hoogleraar Archiefwetenschap.

Voor wie bestemd?

Het Seminar is bedoeld voor managers en beleidsmakers op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en/of ICT, werkzaam bij het Rijk, lokale overheid of bedrijfsleven. Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot inschrijven: www.nen.nl.

Deelname is kosteloos. Het Seminar wordt georganiseerd door NEN in samenwerking met het Nationaal Archief, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Doxis Informatiemanagers, HEC en Centric.

Menu