Menu

 

Film Informatiemanagement 2.0 ‘starring’ Eric Ketelaar, Davied van Berlo en Max Beekhuis.

 

Ambtenaar 2.0, Archief 2.0, BREED, Facebook, Twitter, LinkedIn en ga zo maar door. De sociale media schieten het vak informatiemanagement links en rechts voorbij. Zijn de blogs van wethouders nu wel of niet een archiefstuk? Politici die politiek geladen tweets versturen, moeten die in dat geval door DIV worden opgepakt?

Hoe staan deze ontwikkelingen in relatie tot informatiemanagement en de nieuwe manier van werken? Doxis heeft een filmpje gemaakt over Informatiemanagement 2.0. In deze film komen Davied van Berlo, initiatiefnemer Ambtenaar 2.0, Eric Ketelaar, emeritus hoogleraar Archiefwetenschap en Max Beekhuis, directeur van Doxis, aan het woord. Zij geven hun visie op deze ontwikkelingen vanuit drie verschillende invalshoeken.

Davied van Berlo zoomt in op het wegvallen van grenzen. Grenzen tussen overheden, maar ook tussen overheid en burger verdwijnen. Ook fungeert Web 2.0 als een belangrijk kennisnetwerk voor ambtenaren onderling en tussen overheid en burger. Eric Ketelaar spreekt in het kader van Web 2.0 over de ‘accountable overheid’. Wie heeft wat besloten op basis van welke informatie? En gebruik hierbij ook vooral de voordelen en mogelijkheden van Web 2.0! Max Beekhuis gaat tot slot in op het beheer van de enorme hoeveelheden informatie die ontstaan door Web 2.0. De kenniswerker heeft door Web 2.0 beschikking tot zeer veel informatie, hij kan overal bij en hij kan deze ook downloaden. En hij mag alles op zijn eigen manier archiveren. Dit betekent dat er op de achtergrond een opslagen beheersysteem moet draaien dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste moment, door de juiste persoon in de juiste context gereproduceerd kan worden.

De film Informatie Management 2.0 vindt u op de website van Doxis, Ambtenaar 2.0 en YouTube.

De 2.0-ontwikkelingen hebben Doxis bovendien geïnspireerd om te verkennen wat deze betekenen voor het vak informatiemanagement. Daarom heeft Doxis de projectgroep IM 2.0 in het leven geroepen. Een team van Doxis denkt samen met Eric Ketelaar en Davied van Berlo na over een mogelijke oplossing/ strategie hoe je in een Web 2.0-omgeving je informatie ‘managet’.

De ambtenaren van het Programma Ambtenaar 2.0 zijn actief in social communities. Hierdoor zijn de mogelijkheden eindeloos op het gebied van online werken, communiceren en informatie delen. Op dit moment is er geen tool waarmee informatieobjecten archieftechnisch kunnen worden beheerd. Voor ontsluiting en selectie is weinig aandacht. Het ICT-standpunt is overheersend: onbeperkte opslag en ‘full text’ zoeken worden als afdoende beschouwd. De ambtenaren van het programma gebruiken nu BackType om hun reacties en commentaren op de diverse discussiesites en blogs bij elkaar te brengen.

De projectgroep heeft als doel om een proces/ tool te ontwikkelen:

  • dat ambtenaren volledige grip biedt op wat zij hebben gepubliceerd;
  • waardoor organisatie en ambtenaren verantwoording kunnen afleggen;
  • dat historisch interessante informatie permanent bewaart en toegankelijk maakt.

Een enorme uitdaging en de projectgroep heeft alle antwoorden ook nog niet. Belangrijk is dat er nagedacht wordt over de kansen die Web 2.0 biedt voor (een) nieuwe vorm(en) van informatiemanagement. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor een dashboard of persoonlijke pagina in een centrale database bij LNV waar alle ambtelijke uitingen op webapplicaties worden opgeslagen.

To be continued!

Menu