Menu

Op 18 november jl. heeft Joost Cox, voorzitter van de vereniging SOD, het eerste exemplaar van het boekje ‘MO3: van analoog naar digitaal. Guideline voor integraal informatiemanagement’ uitgereikt aan Sandra Korthuis, lid van de directieraad VNG.

 

Het MO3-Model voor Oplossingsgerichte Ontwikkeling van de Organisatie - is een model dat SOD-Opleidingen en Doxis samen hebben ontwikkeld. Het model geeft inzicht in de ontwikkeling van een organisatie die bezig is met de overgang van analoog naar digitaal werken. Het unieke van MO3 is dat het een geïntegreerd beeld geeft van alle vier de aandachtsgebieden in de transitie van analoog naar digitaal. Er is zowel aandacht voor de relatie van de informatiemanager met zowel de proceseigenaar, het informatiebeleid, ICT als de relatie met het informatiebeheer. Als basis voor het MO3 is zowel het negenvlaksmodel (Rik Maes) als het INK-model gebruikt. Bijna elke organisatie is met haar informatiehuishouding op weg van analoog naar digitaal werken. Je zou dan mogen verwachten dat organisaties veel van elkaar hebben geleerd of kunnen leren. Dat valt helaas tegen. Het lerend vermogen van de organisatie als geheel wordt nauwelijks aangeboord. SOD-Opleidingen en Doxis willen daar graag verandering in brengen, te beginnen met het MO3-boek.

Overgang van analoog naar digitaal werken

Het boek gaat in op de veranderingen waar een organisatie in de overgangsfase van analoog naar digitaal werken mee te maken krijgt. Zoals de rol en functie van de DIV. Wat betekent het voor de afdeling DIV en wat zijn de gevolgen voor informatieprofessionals en informatiemanagers? In het boek komt eveneens de gedifferentieerde toepassing van het model, in relatie tot de verschillende processen die gangbaar zijn binnen een overheidsorganisatie, aan de orde.

Gratis MO3-boek! Het boek ‘MO3: van analoog naar digitaal. Guideline voor integraal informatiemanagement’ kunt u gratis verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@mo-3.nl. Kijk voor meer informatie op www.mo-3.nl.

Menu