Menu

Door: Saskia Legters en Linda van Klaveren, Informatiespecialisten bij Doxis

 

Krachten gebundeld

In 2010 hebben SOD-Opleidingen en Doxis de handen ineengeslagen om gezamenlijk de uitdagingen, waar het vak van informatiemanagement voor staat, goed en professioneel aan te kunnen pakken. Beide organisaties gaan gebruik maken van elkaars netwerk. Door de krachten te bundelen, zal de toegevoegde waarde nog beter zichtbaar en uitvoerbaar zijn. De directeuren Casper Molmans van SODOpleidingen en Max Beekhuis van Doxis lichten hun besluit toe.

We leven steeds meer in een ‘netwerksamenleving’. Denk aan Wikipedia, LinkedIn, Twitter, Hyves en Facebook. Zakelijk en sociaal netwerken zijn nieuwe en snelle manieren om contacten te leggen en te onderhouden. Casper: “Om elkaars netwerk en kwaliteiten beter te benutten, zagen we in dat we niet meer met elkaar moesten concurreren. Nieuwe uitdagingen kunnen we veel beter gezamenlijk aanpakken. Het vergt echter wel een omslag in denken en doen.”

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Veel klanten van SOD-Opleidingen en Doxis zijn bezig met het omschakelen van analoog naar digitaal werken of werken reeds digitaal. Het vakgebied verschuift van document- naar informatiemanagement. Casper is van mening dat de samenwerking tussen de twee partijen positief zal uitpakken. ”Doxis onderschrijft dezelfde waarden als wij, denk aan betrouwbaarheid, beste partner en succes voor je klant.” Als voorbeeld noemt hij de specialistische kennis van Doxis op het gebied van consultancy. ”Daar doen klanten van SOD-Opleidingen absoluut hun voordeel mee.”

Max ziet SOD-Opleidingen als dé professionele aanbieder van onderwijs binnen het vakgebied. “Een organisatie die bij iedereen een vertrouwd gevoel oproept. SOD-Opleidingen biedt hoogwaardige gecertificeerde opleidingen aan wat een garantie is voor zorgvuldigheid en kwaliteit.”

 

Antwoord op nieuwe uitdagingen

Door de verandering van analoog naar digitaal werken, ontstaan nieuwe kansen op het gebied van gegevensmanagement. Max daarover: “DIV verandert qua bemensing, structuur en positie in de markt en dat is een uitdaging die we niet uit de weg gaan.” De rolverandering behoeft veel aandacht in het hele proces. Hij voorziet een nieuwe rol voor de DIV-er van de toekomst. ”Geen aparte afdeling meer, maar bijvoorbeeld een DIV-functie op de afdeling zelf. De DIV-er houdt beter controle op het proces en richt zich meer op het beheersen van applicaties waardoor hij meer waarde toevoegt.”

In dit verandertraject wil Max de klanten graag de helpende hand toesteken. DIV kan vaak wel wat hulp gebruiken bij de eerste stappen. ”Een belangrijk middel dat we inzetten, is het Model voor Oplossingsgerichte Ontwikkeling van de Organisatie (MO3). Dit model, dat is ontwikkeld door SOD-Opleidingen en Doxis, geeft aan waar de organisatie zich in het digitaliseringsproces bevindt. Het helpt de klant om de juiste acties te ondernemen om in de gewenste situatie te komen.”

 

Onze gemeenschappelijke visie is het herpositioneren en opnieuw uitvinden van ons vak

Naast vakinhoudelijke uitdagingen ziet Casper ook andere uitdagingen die voor beide samen- werkingspartners van belang zijn. “SODOpleidingen en Doxis zijn twee organisaties die allebei hun eigen bedrijfsvoering hanteren. Het is belangrijk om deze naast elkaar te houden en te vergelijken. Het is goed om met elkaar ’te klankborden’. Dat vraagt veel onderling vertrouwen.” Beide directeuren willen er voor gaan. In september wordt de eerste samenwerkingsperiode geëvalueerd.

Gezamenlijke projecten

Op de vraag over hoe de samenwerking voor de klant zichtbaar wordt, antwoordt Casper: ”Binnen de projecten van analoog naar digitaal werken zullen we samen opdrachten doen en klantgesprekken voeren. Of neem de gezamenlijk uit te voeren MO3 workshops.” Max voegt er aan toe: “Denk ook aan zaken als metingsinstrumenten en verandertrajecten rond de medewerkers en kenniswerkers. De praktijkkennis van Doxis zal van grote betekenis zijn voor de kwaliteit van de opleidingen van SOD-Opleidingen. ”Klanten van Doxis kunnen vanzelfsprekend gebruik maken van instrumenten die SOD-Opleidingen aanbiedt en andersom. Mooi voorbeeld daarvan is de assessmenttest die klanten wordt aangeboden. In het assessment wordt een medewerker getest op aspecten als kennis, vaardigheden en houding. Het gedeelte van de test dat Doxis inbrengt, is vooral gericht op kennis, terwijl SOD-Opleidingen meer focust op vaardigheden en houding.

Op de toekomst

Casper en Max zijn enthousiast over de samen- werking. We opereren binnen dezelfde markt en momenteel zien we allebei de rolverandering als belangrijkste ontwikkeling binnen het vakgebied. Naast bedreigingen als bijvoorbeeld het vraagstuk rond de waardering van informatie, zijn we allebei van mening dat het vakgebied een zeer kansrijke toekomst heeft.

 

Met MO3 bieden Doxis en SODOpleidingen een praktisch handvat voor een succesvolle transitie van analoog naar digitaal. Kijk voor meer informatie op www.mo-3.nl.

Menu