Menu

Door de Geert de Brouwer, professional bij Doxis

 

In de periode 2013 - 2016 werken gemeenten aan de vernieuwing van één van de basisregistraties. De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vervangt men door de Basisregistratie personen (BRP). Het landelijke programma Modernisering GBA ondersteunt deze transitie waarvan de uitgangspunten vastliggen in de nieuwe wet (in ontwerpfase) BRP.

 

De ontwikkeling van deze basisregistratie staat niet op zichzelf. De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties die ook omvat: de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Basisregistratie waardering onroerende zaken (WOZ) en het Nieuwe handelsregister (NHR). Het handelsregister is de basisregistratie voor bedrijven en ondersteunt de Kamers van Koophandel in hun verdere professionalisering en vorming van één zelfstandig bestuursorgaan onder de noemer ondernemerspleinen.

E-overheid

De basisregistraties zijn op hun beurt weer onderdeel van de basisinfrastructuur van de elektronische overheid en dragen bij aan een efficiënte overheid die dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. De implementatieagenda dienstverlening e-overheid (I-NUP) fungeert daarvoor als een kader. KING geeft als kwaliteitsinstituut de veranderingen vorm met een Operatie NUP en een Operatie BRP. (Meer informatie daarover vindt u op: www.kinggemeenten.nl).

Wat verandert er met de nieuwe BRP?

Tot 1994 gebruikten gemeenten analoge persoonskaarten. De GBA digitaliseerde deze kaarten, maar de techniek en processen zijn inmiddels verouderd. De GBA kent nog altijd doublures bij gerelateerde personen. Bovendien is het systeem kwetsbaar, beheer vindt plaats op lokaal niveau en er vindt geen samenwerking plaats tussen gemeenten. De BRP lost deze knelpunten op. Op basis van een query (zoekvraag) haalt het systeem de benodigde informatie op en toont deze als het ware op de persoonskaart. Het is een landelijk systeem, gegevens worden dus echt gedeeld. Op hoofdlijnen zorgt de BRP voor een efficiënte registratie die bijdraagt aan een optimale dienstverlening. Bovendien faciliteert het systeem samenwerking tussen gemeenten en zorgt het voor een besparing op kosten voor exploitatie en onderhoud. De BRP maakt het mogelijk dat de verwerking van een verhuizing van een burger van de ene gemeente naar een andere niet langer enkele werkdagen in beslag neemt, maar slechts een paar minuten. 12 Koplopergemeenten gaan als eerste implementeren en aantonen of de voordelen in de praktijk ook echt uitkomen. Op 7 mei ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring met demissionair minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Consequenties

Het werken met de BRP zal zich binnen een gemeente concentreren bij de afdeling Burgerzaken. Maar het speelveld is ruimer. De registratie maakt deel uit van de gemeenschappelijke ICT-voorzieningen en architectuur. Het toenemende belang van verantwoord gegevensbeheer is een informatiemanagementvraagstuk dat ook de veranderende DIV-afdeling raakt. Een simpel praktijkvoorbeeld van een raakvlak is de koppeling van brondocumenten in het documentmanagementsysteem met de BRP. Interessanter is de organisatiebrede verbinding met het zaakgericht werken. BRP-gerelateerde softwaremodules voor Burgerzaken zijn zaakgericht opgezet. Kortom: hoe verder de gemeente is met het implementeren van zaakgericht werken des te eenvoudiger de invoering van de BRP wordt.

Menu