Menu

Door: Geraldine Scholten, Manager Communicatie bij Doxis

 

De wereld verandert. Het leven is sneller, mobieler, interactiever. Een stuwende factor achter deze verandering is het Internet. Sinds dit massamedium halverwege de jaren negentig doorbrak bij het grote publiek, is het niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Andere belangrijke oorzaak is de mobiele telefoon. Zelfs de meest hardnekkige weigeraars zijn inmiddels overstag. Eind 2009 waren er wereldwijd 4,6 miljard mobiele abonnementen in omloop. De International Telecommunication Union (ITU)1 verwacht dat dit aantal in 2010 de 5 miljard zal bereiken, waarbij steeds meer gebruikers ook met hun mobiele telefoon het Internet op kunnen. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat deze ontwikkelingen ook een enorme impact hebben op de informatievoorziening binnen organisaties. En dus ook bij overheden. De burger wil anno 2010 24/7 vragen kunnen stellen aan de overheid en verwacht hier begrijpelijkerwijs ook snel een antwoord op. Het leven is dus totaal anders dan 15 jaar geleden. Waarom werkt DIV dan toch nog steeds ‘anno 1995’?

Hoog tijd voor een trendonderzoek!

Ambtenaar 2.0, BREED, Klant Contact Centra, social media, blogs, wiki’s, Web 2.0, Twitter, In Control of Out of Control? Het digitale tijdperk haalt het vak op alle gebieden in. Wat betekent dit voor het vak? De overtuiging van Doxis is dat deze ontwikkelingen het vakgebied enorm veel kansen bieden, het leuker en interessanter maken. Niet voor niets was er zeer veel belangstelling voor het Doxis Seminar ‘De Informatiemanager 2.0’ op 4 februari jl. in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam. Centraal stond: we moeten het vak opnieuw uitvinden!

In het kader van al deze ontwikkelingen heeft ondernemingsstrategiebureau Mantion, eind 2009 in opdracht van Doxis een gecombineerd trendonderzoek uitgevoerd onder DIV-professionals bij Nederlandse gemeenten. Centrale vraag: wat zijn de toekomstverwachtingen van de professionals van DIV/ informatiemanagement voor de komende vijf jaar? Een aantal relaties is gevraagd naar hun verwachtingen over de trends en ontwikkelingen op het vakgebied voor de komende tijd. De resultaten van dit kwalitatieve deel zijn vervolgens getoetst met een online kwantitatief onderzoek bij alle gemeenten in Nederland.

Alle benaderde personen voor het kwantitatief onderzoek zijn medewerkers van Nederlandse gemeente.
  • Aantal benaderde personen: 581
  • Aantal respondenten: 113
  • Responspercentage: 19,4%
Een prima respons die bijna 10% hoger ligt dan het gemiddelde responspercentage!

 

 

Digitaligering is het toverwoord

Het onderzoek wijst uit dat digitalisering van de informatievoorziening dé trend is voor de komende vijf jaar! Bijna 90% van de respondenten schaarde zich positief achter deze stelling.

De resultaten van het onderzoek tonen bovendien aan dat men enthousiast is over deze ontwikkeling en deze als een uitdaging ziet. Toenemende digitalisering zien de respondenten als een mogelijkheid om efficiënter en transparanter te werken met minder papier en meer uitdagingen.

Dit betekent ook, zo wijzen de resultaten aan, dat het werkveld verandert. Zo geeft 79% van de respondenten aan dat DIV naast de ‘traditionele’ taken ook een grotere rol gaat innemen bij de inrichting van het primaire proces.

Een grotere zichtbaarheid van DIV binnen de organisatie is dus nodig en die vereist een mentaliteitsverandering: een meer proactieve houding van de DIVprofessional. Het is zaak dat de afdeling DIV zelf verantwoordelijkheid neemt en bewijst dat de DIV-expertise wel degelijk een zeer waardevolle bijdrage aan het primaire proces kan leveren. Een gevolg van deze toenemende zichtbaarheid van DIV is dat DIV ook meer erkenning zal krijgen. De resultaten van het trendonderzoek spreken voor zich. Het digitale tijdperk staat met twee voeten tussen de deur en DIV/informatiemanagement wil het met open armen ontvangen. Daarvoor moet er nog wel veel veranderen. De weg van analoog naar digitaal is er immers een vol met veranderingen en uitdagingen. ‘DIV moet volwassen worden’, aldus een commentaar van een respondent. 

Digitale weetjes

  • Wereldwijd zijn er 1,73 miljard internetgebruikers. Dat is 18% meer dan in 2008. De meeste internetters (738.257.230) bevinden zich in Azië.
  • Per dag worden er 247 miljard e-mails verzonden, waarvan, in 2009, 81% spam. Dat is 24% meer spam dan in het jaar daarvoor.
  • In december 2009 waren er 234 miljoen websites. 47 Miljoen daarvan zijn ontstaan in 2009.
  • Er zijn 126 miljoen blogs op internet en per dag 27,3 miljoen tweets op Twitter gepost. 57% van de Twitter-gebruikers komt uit de VS.
  • Per dag worden 1 miljard video’s vertoond op YouTube. De gemiddelde internetgebruiker in de VS bekijkt per maand 182 online video’s.
  • Bron: http://www.reedbusiness.nl/ wat-doen-we/adverteren/weetjes/index. cfm?articles_id=8F3DD0BA-7AC6- 4E9C-9BB9-8431AC03655A d.d. 18 februari 2010 

Menu