Menu

Door Geert de Brouwer, business adviseur bij Doxis

 

Was 2011 een goed jaar voor de informatiemanager? Om met het goede nieuws te beginnen: ja. Afgelopen jaar zagen we het gebruik van sociale media en de toepassing van persoonlijke hulpmiddelen als smartphone en tablet in een stroomversnelling komen. Op een verjaardagsfeestje vertelt de buurman hoe enthousiast hij is over LinkedIn en hoe handig het is om documenten van de sportvereniging op te slaan in een Dropbox. Informatiemanagement is een stuk leuker geworden en vooral: van iedereen. Zakelijk integreren nieuwe media in de taakuitvoering van kenniswerkers. Dit biedt volop kansen voor de informatiemanager. Bijvoorbeeld door verbinding te maken met collega’s in het techniekdomein en samen te bouwen aan het optimaal, veilig en verantwoord faciliteren van de medewerkers in primaire processen.

Een andere positieve ontwikkeling is dat we klassieke teams documentaire informatievoorziening meer en meer zien transformeren. We spreken al jaren over deze trend, maar de ontwikkeling wordt nu echt zichtbaar. Het zwaartepunt in de overgang van analoog naar digitaal werken ligt steeds vaker aan de digitale kant. Organisatorisch vertaalt dit zich naar een integrale benadering van digitaal informatiebeheer en een uniforme manier van zaakgericht werken.

Maar het afgelopen jaar kenmerkte zich ook door minder positieve ontwikkelingen. Met de informatiebeveiliging ging het helemaal mis. Dit varieerde van discussies over onduidelijk privacybeleid van de sociale media sites LinkedIn en Facebook, tot de grootschalige lekken op overheidssites. Hierdoor kwam de DigiD-toegang bij een aantal organisaties zelfs helemaal stil te liggen. Eind 2011 lijkt de situatie rondom de kwetsbare beveiliging nauwelijks verbeterd. Klokkenluider Webwereld roept op tot een nationaal privacydebat. Ik ben benieuwd wat dat in 2012 gaat opleveren.

Ook wil het maar niet vlotten met het succesvol uitvoeren van grote ICT-projecten bij de overheid. Eind november kopte de Volkskrant “Weer duur ICT-fiasco bij overheid” naar aanleiding van het mislukte project rondom de inning van waterschapsbelasting. De Algemene Rekenkamer berekende eerder dat de Nederlandse overheid zo jaarlijks 4 tot 5 miljard euro verliest aan geheel of gedeeltelijk mislukte ICT-projecten. Nu kijken we ten tijde van de eurocrisis niet op een nulletje meer of minder, maar een miljard heeft er maar liefst negen! Als we met een rekensommetje 4 miljard ten goede laten komen aan 400 gemeenten betekent dat 10 miljoen per gemeente. En dat terwijl diezelfde gemeenten elke euro omdraaien om in tijden van bezuiniging zo goed mogelijk invulling te geven aan veiligheid, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en cultuur.

Zullen we in 2012 nog beter de verbinding maken tussen strategische doelen in (College)programma’s en ICT-projecten die dit ondersteunen? En projectleiders, verplaatsen jullie de voorheen vaak vergeten paragraaf ‘maatschappij’ uit het toegepaste INK-model vanaf nu naar het eerste hoofdstuk van jullie projectplannen?

De nieuwe mogelijkheden die ons worden aangereikt door de techniek, leveren voor de informatiemanager inkoppertjes op. Volgend jaar wordt een succesvol een-tweetje.

Menu