Menu

Aanmelding Workshop Nulmeting Open op Orde

 

In het ‘Generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid Open op Orde’ is rijksbreed afgesproken dat iedere organisatie een eigen verbeterplan maakt voor de Informatiehuishouding. Deze zijn inmiddels opgesteld en ingediend. Daarnaast is afgesproken dat alle Rijksonderdelen met een personele omvang van 500 fte of meer een nulmeting doen. Het staat departementen vrij om ook bij organisaties met minder dan 500 fte - die onder hun verantwoordelijkheid vallen - een nulmeting te laten uitvoeren.

 

 

Ook een nulmeting Open op Orde uitvoeren?

Door het uitvoeren van de nulmeting langs de actielijnen van het generiek actieplan wordt de startsituatie van jouw organisatie bepaald; je krijgt een duidelijk overzicht van de staat van jouw informatiehuishouding en de noodzakelijke verbeterpunten per actielijn.  

Ben je al zover? Kun je de nulmeting tijdig invullen en de resultaten uiterlijk op de deadline van 1 december 2021 inleveren? En heb je de kennis in huis om de nulmeting uit te voeren? 

 

Is het antwoord op al deze vragen NEE? 

Dan kan Doxis je helpen via een snelle en efficiënte methode. Wij ondersteunen je bij het uitvoeren van de nulmeting door middel van een workshop.

 

Workshop Nulmeting Open op Orde 

In de workshop van 1 dag nemen we de 31 vragen uit het document ‘Nulmeting Informatiehuishouding voor Programma Open op Orde’ (versie 1.0, dd. 16 juni 2021) met je door. We duiden de vragen voor je en helpen je de correcte antwoorden te geven. Zo nodig helpen we je de vragen passend te maken, indien kaders waarnaar in de vragen verwezen wordt voor jou niet verplicht zijn gesteld. Dit doen we vanuit onze expertise op het gebied van grip krijgen op de informatiehuishouding.

 

Wat kun je van de workshop verwachten? 

De workshops worden online gehouden (via MS Teams of Webex) en bieden per keer plaats aan maximaal 4 organisaties. In break-out sessies kun je met jouw eigen collega’s overleggen en de vragen beantwoorden; onze adviseurs ondersteunen je daarbij. Tussendoor komen we plenair bijeen om vragen en antwoorden te bespreken, met onze adviseurs en met jouw collega-organisaties in de workshop. 

 

Na het volgen van deze workshop:

 

  •   Heb je een ingevulde nulmeting Open op Orde
     
  •   Heb je snel en efficiënt een goed begrip van en inzicht in de staat van jouw informatiehuishouding
     
  •   Kun je de resultaten op de deadline van 1 december 2021 inleveren

 

Aanmelden kan tot 18 oktober!

 

Om de vragen efficiënt te kunnen beantwoorden adviseren wij je deel te nemen met een vertegenwoordiging vanuit bijv. management IV, medewerkers DIV/IV en enkele eindgebruikers. 

 

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen € 2.000,- excl. btw per organisatie.

 

Aanmelden

Heb je inloggegevens voor deze pagina (Doxis Klantportal)? Log dan in en klik in onderstaande tabel op de datum van je keuze. 
Je hoeft daarna geen gegevens meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan. 
Je ontvangt direct een bevestiging van aanmelding.

27 oktober 2021

3 november 2021

 

Heb je geen inloggegevens van het klantportal, meld je dan aan via onderstaand formulier.

Menu